Jak działa SAFE ENCLAVE?

 

System został zaprojektowany w taki sposób, aby współpracować z większością nowoczesnych systemów informatycznych opierających się na komunikacji poprzez REST API. Dla systemu SAFE ENCLAVE nie jest istotna wiedza o systemie, który zostanie objęty ochroną przez SAFE ENCLAVE. System automatycznie rozpoznaje komunikaty (request oraz response) i koduje je zgodnie z ustaloną przez administratora konfiguracją.

 

 • System SAFE ENCLAVE wdrażany jest jako middleware pomiędzy różnymi systemami lub pomiędzy warstwą danych a GUI jednego systemu. Może też stanowić warstwę pośrednią pomiędzy API a aplikacją mobilną.
 • Cały ruch sieciowy, który ma być objęty ochroną powinien być skierowany na serwery SAFE ENCLAVE, dzięki temu interfejsy systemów otoczone są opieką.
 • Na wejściu do SAFE ENCLAVE znajdą się dane niezabezpieczone, a na wyjściu zostaną odpowiednio zmodyfikowane w celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

 

Cechy funkcjonalne rozwiązania:

 • automatyczne rozpoznanie i analiza API systemów objętych ochroną

 • automatyczne tworzenie dokumentacji API

 • możliwość szyfrowania danych z dokładnością do pojedynczych atrybutów obiektów JSON

 • możliwość anonimizacji danych z dokładnością do pojedynczych atrybutów obiektów JSON

 • łatwa konfiguracja

 

 

Cechy techniczne rozwiązania:

 • wsparcie dla popularnych algorytmów szyfrujących: AES, RSA i własny CES (nie modyfikuje rozmiaru i typu atrybutu)

 • szyfrowanie danych „in transit”

 • anonimizacja danych „in transit”

 • możliwość budowania klastrów niezawodnościowych oraz wydajnościowych

 • instalacja on premise jako black box nie wymagający otwierania komunikacji innej niż dla systemów objętych ochroną

 • obsługa REST API z obiektami typu JSON

 • obsługa content-type application/x-ndjson

 • szybka i łatwa integracja niewymagająca prac programistycznych