Poznaj SAFE ENCLAVE

Głównym celem systemu SAFE ENCLAVE jest umożliwienie zabezpieczenia danych produkcyjnych dowolnych systemów informatycznych poprzez ich szyfrowanie lub anonimizację.

 

System wspiera zgodność z regulacjami: PCI oraz GDPR.

 

Rozwiązanie SAFE ENCLAVE adresujemy do firm i instytucji zobligowanych przepisami prawnymi do zachowania zgodności z

regulacjami PCI i GDPR, które:

  • chcą istotnie redukować koszty dostosowania swoich systemów do w/w regulacji,

  • chcą przyśpieszyć proces audytów zgodności z regulacjami,

  • nie posiadają wsparcia producentów wykorzystywanych systemów informatycznych (lub wpadli w pułapkę vendor-lock),

  • poszukują rozwiązań szyfrowania danych „in transit” oraz „at rest”,

  • poszukują rozwiązań do anonimizacji danych „in transit” oraz „at rest”.

 

W szczególności rozwiązanie dedykowane jest dla branży finansowej (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, firmy pożyczkowe, pośrednicy w e-płatnościach), ale również inne firmy związane regulacjami związanymi z ochroną danych osobowych.